Wydawca treści Wydawca treści

terminarz i rezerwacje

Nadleśnictwo Świerklaniec zaprasza do współpracy w zakresie edukacji, turystyki i rekreacji dzieci i młodzieży wszystkie szkoły, przedszkola i inne jednostki organizacyjne.

 

Działania edukacyjne, turystyczne i rekreacyjne skierowane do dzieci i młodzieży obejmować mogą m.in.:

a)lekcje w sali edukacyjnej i lekcje w terenie,

b)wycieczki z przewodnikiem,

c)spotkania z leśnikami oraz konkursy i wystawy,

d)organizowania różnorodnych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, w tym letniego lub zimowego wypoczynku na terenach leśnych,

e)wszelkiego rodzaju spotkania/ wykłady w celu popularyzowania profilaktyki przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego,

f)inicjowania i organizowania wśród dzieci i młodzieży działań budzących zainteresowania oraz dających możliwość zdobycia wiedzy o środowisku przyrodniczym ( w tym środowisku leśnym) , o potrzebie zachowania i racjonalnego gospodarowania, a także o zagrożeniach powodowanych siłami przyrody lub działalnością człowieka.

g) warsztaty edukacyjne

 

Zainteresowane jednostki zapraszamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego w celu uzgodnienia terminu zajęć, a następnie w przypadku:
 - zajęć terenowych złożenia podpisanej umowy o współpracy wraz z formularzem zgłoszeniowym
  -  zajęć kameralnych złożenia formularza zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do umowy o współpracy

 

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy na następujące zajęcia:

a) Ferie w lesie

b) konkursy współorganizowany z lokalnymi przedszkolami "Leśna przygoda mojego misia" oraz "Święto Drzewa" (wrzesień -październik 2018r) oraz "Witaj wiosno" (marzec- kwiecień 2018)

c) Warsztaty edukacyjne IX edycja pn. "Rok w lesie" (wrzesień 2017-czerwiec 2018)

d) Jesienne i wiosenne sprzątanie lasu

e) Las płonie szybko…. Rośnie wolno… (akcja ppoż pogadanki i plenerowe spotkania z grupami przedszkolnymi i szkolnymi) - kwiecień - październik 2018

f) Zakończenie roku szkolnego – plenerowe spotkania edukacyjne na ścieżce dydaktycznej zakończone ogniskiem (maj-czerwiec 2018)

g) Wakacje w lesie (lipiec - sierpień 2018)

h) Święto drzewa (październik 2018)

i) Akcja „ratujmy kasztanowce” (listopad 2018)

j) Choinka w lesie – dokarmianie zwierząt (grudzień 2018)

k) konkurs plastyczny dla przedszkolaków (VI edycja) "Leśna przygoda - Czy wiesz co jesz… (dar lasu)" (kwiecień 2018)

l) konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych i średnich (IV edycja) "Nasz Las -czy wiesz co jesz…(dary lasu)" (kwiecień - maj 2018)

ł) konkursy plastyczne/wiedzy współorganizowane z PSP w Kaletach (październik 2018)

m) Warsztaty leśne pn. "Kim jesteśmy … co robimy?" ( wrzesień 2017-czerwiec 2018)

 

osoba do kontaktu: Monika Pasterak (662016879), Justyna Grzeszczyk (668135809), Wiktor Zarzeczny tel. 32 284 48 68 wew.334

Informujemy, że termin zajęć należy kazorazowo ustalać z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 

umowa do pobrania


Kalendarz edukacji leśnej Kalendarz edukacji leśnej

Nadleśnictwo Świerklaniec's Calendars