Wydawca treści Wydawca treści

1000drzew na minutę

ZAPRASZAMY DO AKCJI "1000drzew na minutę"....

Jest to kolejna edycja akcji sadzenia lasu ..... Hasło 1000drzew na minutę wynika z prostego przeliczenia liczby 500mln drzew sadzonych rocznie przez Lasy Państwowe na liczbę minut mieszczących się w ciągu całego roku. W Polsce nikt iny nie sadzi więcej drzew niż Lasy Państwowe

Jeśli chcesz wziać udział w akcji napisz: monika.pasterak@katowice.lasy.gov.pl

 

 1. Lasy Państwowe produkują co roku sadzonki w ilości około 800 mln szt. z czego około 88% stanowią sadzonki z produkcji polowej (z odkrytym systemem korzeniowym), 5 % sadzonki z produkcji tunelowej (z odkrytym systemem korzeniowym na różnego rodzaju substratach) oraz 7 % z produkcji kontenerowej (z zakrytym systemem korzeniowym).

 

 

 1. Istotną informacją jest fakt, że powierzchnia produkcyjna szkółek leśnych ulega systematycznemu zmniejszeniu. W 2016 roku (stan na 31.12.2016 r.) wynosiła 1949 ha, a w 2017 spadła do 1919 ha (stan na 31.12.2017r.). Produkcja na leśnych szkółkach otwartych sadzonek z odkrytym systemem korzeniowym stanowi podstawowy rodzaj produkcji w LP. Pomimo zmniejszającej się powierzchni produkcyjnej szkółek leśnych (otwartych) jesteśmy w stanie wyprodukować sadzonki w 100% zapewniające realizację zadań hodowlanych.

 

 1. Najbardziej intensywnym rodzajem produkcji szkółkarskiej jest produkcja kontenerowa. W LP mamy w chwili obecnej mamy 17 specjalistycznych szkółek kontenerowych ( wszystkich szkółek w Polsce mamy 448 szkółek - dane z 2016)

 

Wszystkie szkółki kontenerowe produkują łącznie około 45 mln sadzonek i liczba ta systematycznie wzrasta. Należy pamiętać, że część produkcji kontenerowej odbywa się w modułach kontenerowych (nie są tak dobrze wyposażone jak kontenerówki). Dzięki produkcji kontenerowej możliwe jest (za wyjątkiem jodły) skrócenie cyklu produkcyjnego do jednego sezonu wegetacyjnego. Najnowszą i najnowocześniejszą szkółką kontenerową w LP jest Gospodarstwo Nasienno-Szkółkarskie w Sukowie w Nadl. Daleszyce. Oficjalnie otworzone w 2017 roku.

 

 1. Szkółką, na której produkuje się najwięcej sadzonek (niecałe 8 mln szt.) jest szkółka w Nędzy w Nadl. Rudy Raciborskie. Jest to oczywiście szkółka kontenerowa.

 

 1. Należy podkreślić fakt, że szkółki lasów państwowych produkują materiał sadzeniowy nie tylko na potrzeby nadleśnictw, ale również na potrzeby prywatnych właścicieli lasów.

 

 1. Największy udział w produkowanych gatunkach ma kolejno:
 • Sosna 37,7%,
 • Dąb szypułkowy 18,9%,
 • Buk 12,1%,
 • Dąb bezszypułkowy 6,9%,
 • Świerk 5,9%,
 • Jodła 4,8%,
 • Brzoza 4,7%,
 • Olsza 2,7%,
 • Lipa 1,3%,
 • Modrzew 1%.

Pozostałe procenty należą do innych gatunków liściastych i iglastych.

 

 1. Produkcja gatunków liściastych do iglastych stanowi ok. 51% iglastych do 49% liściastych (w 2016 r.)

 

 1. Nasze sadzonki są sprzedawane także za granicę

 

 1. W 2016 roku odnowienia i zalesienia stanowiły 58 214,98 ha w tym:
 • 25 155,89 ha stanowiły zręby zupełne
 • 27 239,46 ha stanowią rębnie złożone
 • 3555,32 ha stanowiło wprowadzanie II piętra

 

 


Tropy a ślady...

Czasem widzimy ślady, a czasem „tropimy”, czyli poszukujemy tropów? Czy jest jakaś różnica między tropem, a śladem? Czego jest więcej: tropów czy śladów?

 

na te i inne pytania odpowiemy podczas warsztatów przyrodniczych Rok w lesie dofinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach.

Zapraszamy wszystkie przedszkola i szkoły do udziału w projekcie.

miejsce: szkoła/przedszkole lub las/pole

termin: styczeń /luty

zapisy: Monika Pasterak tel. 662016879

 

a tak dla przypomnienia ;)

 

Trop – odcisk kończyny zwierzęcia pozostawiony na piasku, błocie lub śniegu, a także na innych podłożach, np. na betonie. [J.Romanowski „Poznajemy tropy i ślady zwierząt"]

 

Ślad – pozostałość po czymś, znak świadczący o tym, że coś istniało, działo się [wg definicji Słownika Języka Polskiego]. Śladami, oprócz odcisków kończyn, czyli tropów są również odchody, wypluwki, ślady żerowania i obecności – schronienia i legowiska.


Warsztaty edukacyjne Rok w lesie

Nadleśnictwo Świerklaniec zaprasza na warsztaty edukacyjne pn. Rok w lesie

W ramach warsztatów przedstawieciele nadleśnictwa w prosty i przyjazny dla dzieci i młodzieży sposób przedstawią na czym polega praca leśnika.

Poprzez wykład, pogadankę czy kreatywną zabawę przybliżymy zagadnienia związane z gospodarką leśną począwszy od prac wykonywanych w lesie w okresie jesiennym przez sezon zimowy, wiosenny aż do lata. Zwrócimy uwagę na zagrożenia dla lasu ze strony owadów, grzybów, zwierzyny płowej i oczywiscie ludzi. Pokażemy sprzęt którym każdy leśniczy dysponuje, tak że każdy będzie mógł zmierzyć pierśnicę drzewa czy obejrzeć mapę leśną

Program dofinansowany przez WFOŚiGW w Katowicach na podstawie umowy nr 425/2018/74/EE/ee/D z 12.10.2018

szczegółowe informacja

Monika Pasterak

tel. 662016879