Wydawca treści Wydawca treści

dla mediów

Osobą odpowiedzialną za kontakt z mediami w naszym nadleśnictwie jest

Joanna Piestrak
tel. 32 284 48 86
e-mai: joanna.piestrak@katowice.lasy.gov.pl