Aktualności Aktualności

Powrót

18 październik -ELEKTRONIZACJA

18 październik -ELEKTRONIZACJA

Nadleśnictwo Świerklaniec zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do zapoznania się z platformą https://josephine.proebiz.com/ .

Informujemy, że od 18 października 2018r wchodzi w życie przepis ustawy Prawo Zamówien Publicznych w zakresie obowiązku komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W chwili obecnej Nadleśnictwo Świerklaniec testuje platformę JOSEPHINA udostępnioną przez firmę PROEBIZ.

W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość szkolenia w zakresie obsługi platformy w tym prawidłowego złożenia oferty.

Prosimy o zgłaszanie chęci wzięcia udziału w w/w spotkaniu do dnia 21.05.2018.

 

osobą do kontaktu Monika Pasterak tel. 662 016 879